Search This Blog

Tuesday, May 3, 2016

The Gospel In Dutch • Het Evangelie

Some friends online have been helping me to get the Gospel translated into different languages.
This one is in Dutch. The original text in English is by Tony Miano of Cross Encounters Ministries, and it can be found HERE.
(If any of my friends see any translation corrections that they feel are needed, please contact me with them.)


Ben je klaar voor de Eeuwigheid? Als je dood gaat zal je voor God staan en zal je over je leven verantwoording af moeten leggen. 

Omdat God goed is zal Hij je beoordelen aan de hand van de perfecte, morele standaard van Zijn wet. 

Als je ooit hebt gelogen, gestolen, Zijn naam hebt misbruikt of gezondigd op wat voor manier dan ook, zal Hij je schuldig bevinden voor het breken van Zijn wet. 

Omdat God goed is, moet Hij je straffen voor je zonden; de straf voor alle zonden tegen God is voor de eeuwigheid in de hel. 

God is niet alleen rechtvaardig en goed, Hij is ook barmhartig, liefhebbend en welwillend aangezien Hij je een mogelijkheid geeft om de straf te ontlopen... 

dit dankzij de gift van Zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus Christus volwaardig God en volwaardig Mens zonder zonde. 

Hij stierf aan het kruis een dood die Hij niet verdiende, zo nam Hij de straf op Zich die wij verdienen voor onze zonden tegen God. 

Drie dagen later overwon Jezus de zonde en de dood toen Hij uit het graf opstond, en Hij leeft vandaag nog steeds. 

Wat God van je verlangt is dat je berouw toont en afstand doet van je zonde en je richt tot God. 

...en alleen door het geloof ontvang je Jezus Christus als je Heer en Redder. Toon berouw, geloof in het evangelie in de tijd die God jou gegeven heeft.

No comments:

Post a Comment